Automatické obnovenie

Môžete si vydýchnuť – s našou službou sa vaša diaľničná e-známka bude rok čo rok obnovovať.
Vďaka automatickému obnoveniu ročnej diaľničnej e-známky už nikdy nepremeškáte dátum vypršania platnosti. Vaša ročná diaľničná e-známka sa automaticky obnoví o ďalší rok v dostatočnom predstihu pred vypršaním jej platnosti.

Vaše výhody automatického obnovenia

Nikdy znova nezabudnete na obnovenie a vyhnete sa drahým pokutám za mýto.
Neželáte si obnovenie? Môžete ho včas zrušiť – bez akéhokoľvek rizika pre vás!
Každý rok máte automaticky platnú ročnú diaľničnú e-známku.

Často kladené otázky o automatickom obnovení