Vyhlásenie o ochrane údajov

Vyhlásenie o ochrane údajov

 

Všeobecné poznámky

Tieto zásady ochrany osobných údajov obsahujú podrobné informácie o tom, čo sa deje s vašimi osobnými údajmi, keď navštívite naše webové stránky. Osobné údaje sú všetky údaje, pomocou ktorých sa môžete osobne identifikovať. Pri spracúvaní vašich údajov prísne dodržiavame zákonné ustanovenia, najmä nariadenie o ochrane osobných údajov ("GDPR"), a prikladáme veľký význam tomu, aby bola vaša návšteva našej webovej stránky absolútne bezpečná.

 

Zodpovedný orgán

Za zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov na tejto webovej stránke je podľa zákona o ochrane osobných údajov zodpovedný:

Názov: barely digital GmbH & Co KG
Zastúpená: Tobias Hübner, Jan Kofoet, generálny riaditeľ
Ulica, číslo domu: Konrad-Adenauer-Str. 8
PSČ, obec: 86836 Klosterlechfeld
Krajina: Nemecko
E-mail: service@vintrica.com
Tel: +421 2 / 222 007 29
Webové stránky: www.vintrica.com, www.hu-vignette.com, www.ch-vignette.com, www.si-vignette.com, www.cze-vignette.com, www.sk-vignette.com, www.bg-vignette.com

 

Prístupové údaje (súbory denníka servera)

Keď pristupujete na našu webovú stránku, automaticky zhromažďujeme a ukladáme do takzvaných protokolových súborov servera prístupové údaje, ktoré nám automaticky prenáša váš prehliadač. Sú to:

- Typ a verzia prehliadača vo vašom počítači

- Operačný systém používaný vo vašom počítači

- URL odkazovateľa (zdroj/odkaz, z ktorého ste prišli na našu webovú lokalitu)

- Dátum a čas požiadavky servera

- IP adresu, ktorú váš počítač v súčasnosti používa (prípadne v anonymizovanej podobe).

Spravidla nie je možné, aby sme poskytli osobný odkaz, ani to nie je naším zámerom. Spracovanie takýchto údajov sa vykonáva v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR na ochranu nášho oprávneného záujmu na zlepšení stability a funkčnosti našej webovej stránky.

 

Hosting / Sieť na doručovanie obsahu

Amazon Cloudfront

Na zvýšenie bezpečnosti a rýchlosti doručovania našich webových stránok používame sieť na doručovanie obsahu (CDN) Amazon CloudFront od spoločnosti Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (AWS). To zodpovedá nášmu oprávnenému záujmu (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR). CDN je sieť serverov rozmiestnených po celom svete, ktorá dokáže používateľovi webovej lokality doručiť optimalizovaný obsah. Na tento účel môže spoločnosť AWS spracúvať osobné údaje v súboroch protokolov serverov. Porovnajte si prosím vysvetlenia v časti "Prístupové údaje".

Spoločnosť AWS je príjemcom vašich osobných údajov a vystupuje v úlohe sprostredkovateľa. To zodpovedá nášmu oprávnenému záujmu v zmysle čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f) GDPR, aby sme sami neprevádzkovali sieť na doručovanie obsahu.

Máte právo namietať proti spracovaniu. O tom, či je námietka úspešná, sa rozhodne v rámci vyváženia záujmov.

Spracovanie údajov poskytnutých podľa tohto oddielu sa nevyžaduje na základe zákona alebo zmluvy. Bez tohto spracovania nie je zaručená funkčnosť webovej stránky.

Spoločnosť AWS bude vaše osobné údaje uchovávať tak dlho, ako je to potrebné na opísané účely.

Viac informácií o tom, ako môžete vzniesť námietku a odstrániť svoje údaje zo služby AWS, nájdete na adrese: https://aws.amazon.com/de/compliance/gdpr-center/.

Spoločnosť AWS zaviedla opatrenia na dodržiavanie súladu pri medzinárodných prenosoch údajov. Tieto opatrenia sa vzťahujú na všetky globálne činnosti, pri ktorých AWS spracúva osobné údaje fyzických osôb v EÚ. Tieto opatrenia sú založené na štandardných zmluvných doložkách EÚ (SCC). Viac informácií nájdete na adrese: https://d1.awsstatic.com/legal/aws-gdpr/AWS_GDPR_DPA.pdf.

Spoločnosť Amazon Web Services Inc. so sídlom v USA je certifikovaná pre americko-európsku dohodu o ochrane osobných údajov "Privacy Shield", ktorá zabezpečuje dodržiavanie úrovne ochrany údajov platnej v EÚ.

Cookies

- Na zatraktívnenie návštevy našej webovej stránky a umožnenie používania určitých funkcií používame takzvané súbory cookie. Ide o malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom koncovom zariadení. Súbory cookie nemôžu spúšťať programy ani prenášať vírusy do vášho počítačového systému.

- Súbory cookie, ktoré sú potrebné na realizáciu procesu elektronickej komunikácie alebo na poskytovanie určitých funkcií, ktoré ste si vyžiadali, sa ukladajú na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Máme oprávnený záujem na ukladaní súborov cookie na technicky bezchybné a optimalizované poskytovanie našich služieb. Pokiaľ sa ukladajú iné súbory cookie (napr. súbory cookie na analýzu vášho správania pri surfovaní), tieto sú v tomto vyhlásení o ochrane údajov spracované samostatne.

- Väčšina súborov cookie, ktoré používame, sú takzvané súbory cookie relácie. Po skončení vašej návštevy sa automaticky vymažú. Ostatné súbory cookie zostávajú uložené vo vašom koncovom zariadení, kým ich neodstránite. Tieto súbory cookie nám umožňujú rozpoznať váš prehliadač pri vašej ďalšej návšteve.

- Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavovaní súborov cookie a povolili súbory cookie len v jednotlivých prípadoch, vylúčili prijímanie súborov cookie pre určité prípady alebo všeobecne a aktivovali automatické vymazanie súborov cookie pri zatvorení prehliadača. Ak deaktivujete súbory cookie, funkčnosť tejto webovej stránky môže byť obmedzená.

 

Nástroje na analýzu webu a reklama

Služba Google Analytics

Naša webová stránka používa službu webovej analýzy Google Analytics. Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko ("Google").

Služba Google Analytics používa takzvané "cookies". Ide o textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania našej webovej stránky. Informácie o vašom používaní našej webovej stránky, ktoré súbory cookie generujú, sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú.

Právnym základom pre spracovanie vašich údajov je súhlas, ktorý ste udelili prostredníctvom nástroja na udeľovanie súhlasu so súbormi cookie v súlade s čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a) GDPR.

Anonymizácia IP

Na tejto webovej stránke sme aktivovali funkciu anonymizácie IP. To znamená, že spoločnosť Google skráti vašu IP adresu v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore predtým, ako ju prenesie do USA. Len vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google v USA prenesie celá adresa IP a skráti sa tam. Spoločnosť Google použije tieto informácie v našom mene na účely vyhodnotenia vášho používania našej webovej lokality, zostavenia správ o činnosti webovej lokality a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa činnosti webovej lokality a používania internetu pre nás. IP adresa odoslaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nebude spájať s inými údajmi spoločnosti Google.

Spracovanie úloh

So spoločnosťou Google sme uzavreli zmluvu o spracovaní údajov a pri používaní služby Google Analytics v plnej miere dodržiavame prísne požiadavky nemeckých orgánov na ochranu údajov.

Doba skladovania

Údaje uložené spoločnosťou Google na úrovni používateľa a udalosti, ktoré sú spojené so súbormi cookie, identifikátormi používateľa (napr. ID používateľa) alebo reklamnými identifikátormi (napr. súbory cookie DoubleClick, reklamné ID systému Android), sa po 14 mesiacoch anonymizujú alebo vymažú. Podrobnosti nájdete pod týmto odkazom: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en.

Námietka proti zhromažďovaniu údajov

Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení vo svojom prehliadači, avšak upozorňujeme, že v takom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.

Zhromažďovaniu údajov generovaných súbormi cookie a súvisiacich s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) spoločnosti Google a spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google môžete zabrániť aj stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii pod nasledujúcim odkazom na deaktiváciu služby Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Ak odstránite súbory cookie vo svojom počítači, musíte znova nastaviť súbor cookie na odhlásenie.

Viac informácií o tom, ako služba Google Analytics spracúva údaje používateľov, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Ďalšie informácie o ochrane údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

TrackJS

Naša webová stránka využíva služby poskytované spoločnosťou TrackJS LLC. ("TrackJS") na analýzu technických chýb pri používaní našej webovej stránky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov TrackJS: https://trackjs.com/privacy/.

Hotjar

Službu Hotjar používame na lepšie pochopenie potrieb našich používateľov a na optimalizáciu ponuky a skúseností na tejto webovej lokalite. Technológia Hotjar nám umožňuje lepšie porozumieť skúsenostiam našich používateľov (napr. koľko času používatelia strávia na jednotlivých stránkach, na ktoré odkazy klikajú, čo sa im páči a čo nie, atď.) a pomáha nám prispôsobiť našu ponuku spätnej väzbe našich používateľov. Hotjar používa súbory cookie a iné technológie na zhromažďovanie údajov o správaní našich používateľov a ich zariadení, najmä IP adresu zariadenia (zhromažďuje sa a ukladá len anonymne počas vášho používania webovej lokality), veľkosť obrazovky, typ zariadenia (jedinečné identifikátory zariadenia), informácie o používanom prehliadači, lokalitu (len krajina), preferovaný jazyk prezerania našej webovej lokality. Hotjar tieto informácie ukladá v našom mene do pseudonymizovaného profilu používateľa. Spoločnosť Hotjar má zmluvne zakázané predávať údaje zhromaždené v našom mene.

Viac informácií nájdete v časti "o službe Hotjar" na stránke nápovedy služby Hotjar: https://help.hotjar.com/hc/en-us/categories/115001323967-About-Hotjar.

zameranie360 

Súbory cookie sa na našej webovej stránke používajú na účely reklamných kampaní zameraných na opätovné zacielenie, ktoré realizuje spoločnosť targeting360 GmbH, Gredinger Str. 24a, 90453 Norimberg, Nemecko. Na tento účel sa používa technológia adservingu spoločnosti NEORY GmbH, Dortmund. Na rovnaký účel môže targeting360 GmbH načítať aj technológie od poskytovateľov Adform, Adition, Google alebo The Trade Desk. Tieto technológie môžu na tento účel nastaviť ďalšie súbory cookie.

Účelom retargetingu je možnosť zobrazovať návštevníkom našich webových stránok reklamu založenú na záujmoch na webových stránkach partnerov v reklamnej sieti.

Keď navštívite naše webové stránky a po udelení súhlasu, použitá technológia uloží súbor cookie s jedinečným identifikátorom (cookie ID) do prehliadača v koncovom zariadení, ktoré používate. Ak sa súbor cookie uložený v prehliadači s týmto identifikátorom prečíta na partnerskej stránke, vaše zariadenie sa dá rozpoznať. Na partnerskej stránke sa vám potom môžu zobrazovať reklamy, ktoré sa týkajú napríklad obsahu, ktorý ste predtým navštívili na našich webových stránkach.

Aby sa vám skutočne zobrazovali len reklamy, ktoré zodpovedajú vašim záujmom, vytvára sa profil používania analýzou údajov, ktoré sa pri interakcii s webovými stránkami prenášajú z vášho koncového zariadenia na požadovaný server. Vaša IP adresa zaznamenaná v tomto procese sa anonymizuje skrátením a hashovaním hneď na začiatku spracovania. Pre profil používania sa používa aj ID súboru cookie, približná poloha podľa skrátenej adresy IP, poskytovateľ internetu, rýchlosť prístupu, technické informácie o použitom prehliadači a koncovom zariadení, operačný systém, preferované jazyky podľa nastavení prehliadača, odkaz HTTP a dátum a čas požiadavky na server. Takto spracované pseudonymizované údaje vám nemožno bez ďalšieho priradiť. Úspešnosť reklamy sa vypočítava aj na základe pseudonymizovaných údajov bez toho, aby bolo možné identifikovať konkrétnu osobu.

Právnym základom pre používanie tu použitých súborov cookie a následné spracovanie je váš súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Spracúvanie vyššie uvedených údajov na základe vášho súhlasu a ďalšie používanie súborov cookie používaných na tento účel môžete ukončiť uplatnením práva na odvolanie alebo námietku pod týmto odkazom: https://ad.ad-srv.net/privacy/kdb0xdq3ls8m/

Správca značiek Google

Naša webová stránka používa Google Tag Manager od poskytovateľa Google. Google Tag Manager je riešenie, pomocou ktorého môžu obchodníci spravovať značky webových stránok prostredníctvom rozhrania. Nástroj, ktorý implementuje značky, je doménou bez súborov cookie a neukladá žiadne osobné údaje. Nástroj sa stará o spúšťanie ďalších značiek, ktoré zase môžu zhromažďovať údaje. Správca značiek Google Tag Manager nemá k týmto údajom prístup. Ak bola vykonaná deaktivácia na úrovni domény alebo súborov cookie, zostáva táto deaktivácia v platnosti pre všetky sledovacie značky, ktoré sú implementované pomocou nástroja Google Tag Manager.

Reklamy Google a sledovanie konverzií Google

Naše webové stránky používajú služby Google Ads (predtým Google AdWords). Google Ads je online reklamný program poskytovateľa Google.

Google Ads nám umožňuje upozorniť na naše ponuky pomocou reklamných médií na externých webových stránkach a zistiť, ako úspešné sú jednotlivé reklamné opatrenia. To nám pomáha zobrazovať reklamu, ktorá vás zaujíma, urobiť našu webovú stránku pre vás zaujímavejšou a dosiahnuť spravodlivý výpočet nákladov na reklamu.

V rámci Google Ads používame takzvané sledovanie konverzií. Reklamné materiály sú doručované spoločnosťou Google prostredníctvom tzv. Na tento účel používame takzvané súbory cookie AdServer, ktoré možno použiť na meranie určitých parametrov na meranie úspešnosti, ako je napríklad zobrazenie reklamy alebo kliknutia používateľov. Keď kliknete na reklamu umiestnenú spoločnosťou Google, nastaví sa súbor cookie na sledovanie konverzie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré internetový prehliadač ukladá v počítači používateľa. Tieto súbory cookie strácajú svoju platnosť po 30 dňoch a nepoužívajú sa na osobnú identifikáciu používateľov. Tieto súbory cookie umožňujú spoločnosti Google rozpoznať váš internetový prehliadač. Ak navštívite určité stránky našej webovej lokality, keď platnosť súboru cookie ešte neuplynula, spoločnosť Google a my môžeme rozpoznať, že ste klikli na konkrétnu reklamu a boli ste presmerovaní na túto stránku.

Každý klient služby Google Ads dostáva iný súbor cookie. Súbory cookie preto nie je možné sledovať prostredníctvom webových stránok zákazníkov služby Ads. Ako analytické hodnoty súboru cookie sa zvyčajne ukladajú tieto informácie: jedinečné ID súboru cookie, počet zobrazení reklamy na jedno umiestnenie (frekvencia), posledné zobrazenie (relevantné pre konverzie po zobrazení), informácie o odhlásení (označenie, že používateľ si už neželá byť oslovený). Informácie získané pomocou súboru cookie konverzie sa používajú na vytváranie štatistík konverzií pre zákazníkov služby Ads, ktorí sa prihlásili na sledovanie konverzií. Zákazníci Ads sa dozvedia celkový počet používateľov, ktorí klikli na ich reklamu a boli presmerovaní na stránku označenú značkou sledovania konverzií. Nezískavajú však žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť na osobnú identifikáciu používateľov. Ak si neželáte zúčastňovať sa na sledovaní, môžete proti tomuto používaniu namietať jednoduchou deaktiváciou súboru cookie na sledovanie konverzií Google prostredníctvom internetového prehliadača v rámci používateľských nastavení. Potom nebudete zahrnutí do štatistík sledovania konverzií.

Agregácia zhromaždených údajov vo vašom účte Google je založená výlučne na vašom súhlase, ktorý môžete udeliť alebo odvolať v spoločnosti Google (článok 6 ods. 1 písm. a GDPR). V prípade procesov zhromažďovania údajov, ktoré nie sú zlúčené vo vašom účte Google (napr. preto, že nemáte účet Google alebo ste proti zlúčeniu namietali), je zhromažďovanie údajov založené na čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Oprávnený záujem vyplýva zo skutočnosti, že máme záujem o anonymizovanú analýzu návštevníkov našej webovej stránky na reklamné účely s cieľom optimalizovať našu webovú ponuku aj našu reklamu.

Ďalšie informácie a ustanovenia o ochrane údajov nájdete vo vyhlásení spoločnosti Google o ochrane údajov na adrese: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en.

Microsoft Advertising (predtým Bing Ads)

Táto webová lokalita používa reklamu spoločnosti Microsoft. Ide o sledovaciu a reklamnú službu využívajúcu súbory cookie a webové signály, ktorú poskytuje spoločnosť Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, Spojené štáty americké. Súbor cookie je aktivovaný maximálne na 1 rok a 25 dní.

Účelom zhromažďovania a spracovania údajov je reklama a sledovanie konverzií. Nasledujúce kategórie (osobných) údajov, ktoré sa môžu zhromažďovať a analyzovať v rámci služby: Jazyk prehliadača, kliknuté reklamy, digitálny podpis, GUID generovaný značkou UET, IP adresa, Microsoft click ID, Microsoft cookie, názov stránky, odkazujúca URL, hĺbka farieb obrazovky, rozlíšenie obrazovky, značka UET ID, čas načítania stránky, prístup k vydavateľovi/URL.

Spracovanie prebieha v Európskej únii, ale môže sa prenášať aj do tretích krajín. Upozorňujeme, že táto služba môže prenášať údaje mimo Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru a do krajiny, ktorá neposkytuje primeranú úroveň ochrany údajov.

Ak sa údaje prenášajú do USA, existuje riziko, že vaše údaje môžu spracúvať americké orgány na účely kontroly a monitorovania bez toho, aby ste mali k dispozícii akékoľvek právne prostriedky nápravy. Spoločnosť Microsoft dodatočne dohodla štandardné doložky o ochrane údajov v podmienkach používania ako záruku primeranej úrovne ochrany údajov.

Ďalšie informácie a zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Microsoft nájdete na tomto prepojení: https://learn.microsoft.com/de-de/compliance/regulatory/offering-EU-Model-Clauses?view=o365-worldwide

 

Poskytovateľ tretej strany

CM.com

Na zasielanie potvrdzujúcich SMS správ zákazníkovi na základe jeho výslovnej žiadosti používame službu CM.com. Tu sa telefónne číslo a obsah správy prenáša holandskému poskytovateľovi CM.com. Zodpovedná za to je spoločnosť CM. com Netherlands B.V. Konijnenberg 30, 4825 BD Breda, Holandsko. Ďalšie informácie týkajúce sa používania D aten nájdete na https://www.cm.com/en-gb/app/legal/cmcom-legal//.

Nemzeti Mobilfizetési Zrt.

Ak si kúpite elektronickú diaľničnú známku pre Maďarsko prostredníctvom spoločnosti vintrica, vaše osobné údaje (ako je krajina registrácie vozidla, evidenčné číslo, kategória vozidla, doba platnosti) odovzdáme nasledujúcemu príjemcovi, aby sme mohli splniť zmluvu a zaregistrovať diaľničnú známku:

Nemzeti Mobilfizetési Zrt.
Kapás utca 6-12
1027 Budapest
Maďarsko

Zákazník je týmto informovaný, že služba elektronických diaľničných známok pre Maďarsko je založená na centralizovanej mobilnej platbe za služby predávané NMFSZ (maďarská skratka pre Národného poskytovateľa mobilných platobných služieb):

Nemzeti Mobilfizetési Zrt.
Kapás utca 6-12
1027 Budapest
Maďarsko

LetterXpress

Na odosielanie listov používa naša webová stránka službu LetterXpress. Údaje potrebné na tento proces sa prenášajú tomuto poskytovateľovi. Za spracovanie týchto údajov zodpovedá spoločnosť A&O Fischer GmbH & Co KG, Maybachstraße 9, 21423 Winsen (Luhe), Nemecko. Viac informácií nájdete na tejto adrese: https://www.letterxpress.de/ueber-uns/datenschutz

Štátny fond dopravnej infraštruktúry

V rámci registračného procesu pre českú diaľničnú známku pre vozidlá registrované v Česku automaticky odovzdávame počas online procesu zadané evidenčné číslo vozidla do "Státní fond dopravní infrastruktury" (Štátny fond dopravnej infraštruktúry) so sídlom na Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, Česká republika. Cieľom tohto prenosu dát je overiť, či zadané evidenčné číslo existuje a zistiť, aký pohon vozidlo používa. Získané informácie používame výlučne na určenie správnej kategórie diaľničnej známky pre vaše vozidlo. Tieto údaje uchovávame počas trvania registračného procesu a až do uplynutia platnosti známky. Naším cieľom je prostredníctvom tohto procesu zabezpečiť efektívne a správne určenie príslušnej kategórie diaľničnej známky a zaručiť dodržiavanie právnych predpisov. Viac informácií nájdete na: https://edalnice.cz/en/gdpr-and-personal-data/index.html

 

Kontaktný formulár

Ak nás kontaktujete e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára, odoslané údaje vrátane vašich kontaktných údajov sa uložia, aby sme mohli spracovať vašu požiadavku alebo aby sme vám boli k dispozícii pre ďalšie otázky. Tieto údaje sa neposkytujú ďalej bez vášho súhlasu.

Údaje zadané v kontaktnom formulári sa spracúvajú výlučne na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR). Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Na odvolanie stačí neformálna komunikácia prostredníctvom e-mailu. Zákonnosť operácií spracovania údajov vykonaných do odvolania zostáva odvolaním nedotknutá.

Údaje odoslané prostredníctvom kontaktného formulára zostanú u nás, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, neodvoláte svoj súhlas s ich uchovávaním alebo kým už nebude potrebné ich uchovávať. Záväzné právne ustanovenia - najmä lehoty uchovávania - zostávajú nedotknuté.

 

Účet zákazníka

Ak si otvoríte zákaznícky účet, súhlasíte s tým, že sa ukladajú vaše inventárne údaje, ako je meno, adresa, e-mailová adresa, ako aj údaje o používaní (používateľské meno, heslo). To vám umožní objednávať u nás pomocou vašej e-mailovej adresy a vášho osobného hesla.

 

Prihláste sa na odber nášho e-mailového spravodajcu

Ak sa zaregistrujete na odber nášho e-mailového spravodajcu, budeme vám pravidelne posielať informácie o našich novinkách a ponukách. Na zasielanie noviniek je potrebná len vaša e-mailová adresa. Poskytnutie akýchkoľvek iných údajov je dobrovoľné a budú použité na vaše osobné oslovenie. Pri zasielaní newslettera používame tzv. postup dvojitého súhlasu. To znamená, že vám e-mailový newsletter zašleme len vtedy, ak ste výslovne potvrdili, že so zasielaním newsletterov súhlasíte. Následne vám zašleme potvrdzujúci e-mail, v ktorom vás požiadame, aby ste kliknutím na príslušný odkaz potvrdili, že si želáte dostávať budúce informačné bulletiny. Aktiváciou potvrdzujúceho odkazu nám dávate súhlas na používanie vašich osobných údajov v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR. Pri registrácii na odber noviniek ukladáme vašu IP adresu zadanú poskytovateľom internetových služieb (ISP), ako aj dátum a čas registrácie, aby sme mohli neskôr sledovať váš súhlas a prípadné zneužitie vašej e-mailovej adresy. Údaje, ktoré zhromažďujeme pri registrácii na odber newslettera, sa používajú výlučne na účely reklamného oslovenia prostredníctvom newslettera. Z odberu newslettera sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom odkazu uvedeného na tento účel v newsletteri alebo zaslaním príslušnej správy zodpovednej osobe uvedenej na začiatku. Po odhlásení sa z odberu bude vaša e-mailová adresa okamžite vymazaná z nášho distribučného zoznamu newslettera, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s ďalším používaním vašich údajov alebo si nevyhradzujeme právo používať vaše údaje spôsobom, ktorý ide nad rámec tohto a je povolený zákonom a o ktorom vás informujeme v tomto vyhlásení.

 

Online platby

Keď si v našom online obchode objednáte tovar alebo služby, je pre splnenie zmluvy nevyhnutné, aby ste poskytli svoje osobné údaje, ktoré sú potrebné na spracovanie vašej objednávky. Povinné údaje potrebné na spracovanie zmluvy sú označené osobitne. V závislosti od zvoleného spôsobu platby budú údaje potrebné na spracovanie platby odovzdané príslušným poskytovateľom platobných služieb. Spracovanie vašich údajov sa vykonáva na právnom základe čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

American Express

Na našich webových stránkach používame službu American Express. Poskytovateľom služieb je spoločnosť American Express. Spoločnosť zodpovedná za európsky región je American Express Europe S.A., Avenida Partenón 12-14, 28042, Madrid, Španielsko.

Spracovanie údajov v zásade vykonáva spoločnosť American Express. To môže viesť k tomu, že údaje nebudú spracované a uložené anonymne. Okrem toho môžu mať vládne orgány USA prístup k jednotlivým údajom. Je tiež možné, že tieto údaje môžu byť prepojené s údajmi z iných služieb American Express, v ktorých máte používateľský účet.

Viac informácií o údajoch spracúvaných prostredníctvom služby American Express nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov na stránke https://www.americanexpress.com/uk/company/legal/privacy-centre/.

Apple Pay

Na našej webovej lokalite používame službu Apple Pay, ktorá slúži na online platby. Poskytovateľom služby je americká spoločnosť Apple Inc., Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA.

Spracovanie údajov sa v podstate vykonáva prostredníctvom služby Apple Pay. To môže viesť k tomu, že údaje nebudú spracované a uložené anonymne. Okrem toho môžu mať vládne orgány USA prístup k jednotlivým údajom. Môže sa tiež stať, že tieto údaje budú prepojené s údajmi z prípadných ďalších služieb Apple, v ktorých máte používateľské konto.

Viac informácií o údajoch spracúvaných prostredníctvom služby Apple Pay nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov na adrese https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/.

Objavte

Na našej webovej stránke používame poskytovateľa platobného systému Discover. Poskytovateľom služieb je americká spoločnosť Discover Financial Services, 2500 Lake Cook Rd, Riverwoods, IL 60015, USA.

Spracovanie údajov v zásade vykonáva spoločnosť Discover. To môže viesť k tomu, že údaje nebudú spracované a uložené anonymne. Okrem toho môžu mať vládne orgány USA prístup k jednotlivým údajom. Je tiež možné, že tieto údaje môžu byť prepojené s údajmi z iných služieb Discover, v ktorých máte používateľské konto.

Viac informácií o údajoch spracúvaných prostredníctvom služby Discover nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov na adrese https://www.discover.com/privacy-statement/eu-data.html.

giropay

Na našej webovej stránke používame poskytovateľa online platieb giropay. Poskytovateľom služieb je nemecká spoločnosť paydirekt GmbH, Stephanstraße 14-16, 60313 Frankfurt nad Mohanom, Nemecko. Viac informácií o údajoch spracúvaných prostredníctvom služby giropay nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov na stránke https://www.giropay.de/agb/index.html.

Google Pay

Na našej webovej stránke používame poskytovateľa online platieb Google Pay. Poskytovateľom služby je americká spoločnosť Google Inc. Pre európsku oblasť je za všetky služby Google zodpovedná spoločnosť Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írsko.

Spracovanie údajov sa v zásade vykonáva prostredníctvom služby Google Pay. To môže viesť k tomu, že údaje nebudú spracované a uložené anonymne. Okrem toho môžu mať vládne orgány USA prístup k jednotlivým údajom. Je tiež možné, že tieto údaje môžu byť prepojené s údajmi z iných služieb Google, v ktorých máte používateľský účet.

Viac informácií o údajoch spracúvaných prostredníctvom služby Google Pay nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov na adrese https://policies.google.com/privacy.

Mastercard/Maestro

Na našej webovej stránke používame poskytovateľa platobných služieb Mastercard. Poskytovateľom služby je americká spoločnosť Mastercard Inc. Spoločnosť zodpovedná za európsky región je Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgicko.

Spracovanie údajov vykonáva v zásade spoločnosť Mastercard. To môže viesť k tomu, že údaje nebudú spracované a uložené anonymne. Okrem toho môžu mať vládne orgány USA prístup k jednotlivým údajom. Môže sa tiež stať, že tieto údaje budú prepojené s údajmi z prípadných ďalších služieb Mastercard, v ktorých máte používateľský účet.

Viac informácií o údajoch spracúvaných prostredníctvom karty Mastercard nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov na stránke https://www.mastercard.com/global/en/vision/corp-responsibility/commitment-to-privacy/privacy.html.

PayPal

Na našej webovej stránke používame online platobnú službu PayPal. Poskytovateľom služby je americká spoločnosť PayPal Inc. Za európsky región je zodpovedná spoločnosť PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Spracovanie údajov vykonáva v podstate spoločnosť PayPal. To môže viesť k tomu, že údaje nebudú spracované a uložené anonymne. Okrem toho môžu mať vládne orgány USA prístup k jednotlivým údajom. Môže sa tiež stať, že tieto údaje budú prepojené s údajmi z iných služieb PayPal, v ktorých máte používateľský účet.

Viac informácií o údajoch spracúvaných prostredníctvom služby PayPal nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov na stránke https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Visa/VPay

Na našej webovej stránke ponúkame platby kartou Visa. Poskytovateľom služby je americká spoločnosť Visa Inc. Spoločnosť zodpovedná za európsky región je Visa Europe Services Inc, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Spojené kráľovstvo.

Spracovanie údajov vykonáva v podstate spoločnosť Visa. To môže viesť k tomu, že údaje nebudú spracované a uložené anonymne. Okrem toho môžu mať vládne orgány USA prístup k jednotlivým údajom. Môže sa tiež stať, že tieto údaje budú prepojené s údajmi z prípadných ďalších služieb Visa, v ktorých máte používateľský účet.

Viac informácií o údajoch spracúvaných prostredníctvom Visa nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov na https://www.visa.de/visa-privacy-center.html.

Blik

Na našej webovej stránke ponúkame platby prostredníctvom poľského platobného systému Blik na bankový prevod. Po výbere systému Blik na našej webovej stránke musíte do platobného formulára zadať bezpečný kód Blik.

Tento jedinečný šesťmiestny kód dostanete z bankovej aplikácie a zadáte ho na stránke s pokladňou. Tým sa transakcia prepojí so správnou bankovou aplikáciou. Platnosť blik kódu vyprší za 120 sekúnd.

Hneď ako vyberiete možnosť "Zaplatiť", Blik odošle push notifikáciu do vašej bankovej aplikácie.

Aby sa platba uskutočnila, musíte ju do 45 sekúnd autorizovať v jeho bankovej aplikácii.

Viac informácií o spracovaní osobných údajov spoločnosťou Blik nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Polski Standard Płatności sp. z o.o.. , Varšava (00-718), ul. Czerniakowska 87A, Poľsko.

iDEAL, Bancontact

iDEAL, Bancontact Zákazníci s účtami v holandskej banke môžu platiť prostredníctvom iDEAL. Zákazníci, ktorí majú kartu Bancontact v zúčastnenej belgickej banke, môžu platiť prostredníctvom Bancontact. Ak si ako spôsob platby vyberiete iDEAL, budete potrebovať účet a prístup do internetového bankovníctva v zúčastnenej holandskej banke. Ak si ako spôsob platby vyberiete Bancontact, potrebujete len bankový účet v belgickej banke a smartfón alebo čítačku kariet.

Ak si vyberiete iDEAL alebo Bancontact, budete na konci procesu objednávky presmerovaní na platobnú stránku vašej banky. Tu môžete vykonať prevod platby ako zvyčajne. Po dokončení transakcie budete presmerovaní späť na webovú stránku prevádzkovateľa.

Pri výbere týchto spôsobov platby dostane prevádzkovateľ iba informáciu o tom, či bola platba úspešná alebo nie.

Ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov spoločnosťou iDEAL nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Currence B.V., Gustav Mahlerplein 33-35, Amsterdam, Noord-Holland 1082 MS, Holandsko. Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Bancontact nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Bancontact Payconiq Company NV/SA, Rue d'Arlon 82, 1040-Brussels, Belgicko.

GiroPay

Na platbu prostredníctvom GiroPay je potrebný prístup k online bankovníctvu v zúčastnenej banke. Ak si vyberiete GiroPay , budete na konci procesu objednávky presmerovaní na online portál spoločnosti Paydirekt GmbH alebo secupay AG. Tam sa môžete prihlásiť do svojho internetového bankovníctva a iniciovať platbu v náš prospech. To si vyžaduje zadanie vašich prístupových údajov do internetového bankovníctva. Ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov spoločnosťou GiroPay nájdete v predpisoch o ochrane osobných údajov spoločnosti Paydirekt GmbH, Stephanstr. 14-16, 60313 Frankfurt nad Mohanom, Nemecko. Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Giropay nájdete v predpisoch o ochrane údajov spoločnosti secupay AG, Goethestraße 6,01896 Pulsnitz, Nemecko.

EPS

Na platbu prostredníctvom EPS je potrebný prístup k online bankovníctvu v zúčastnenej banke. Ak si vyberiete EPS, budete na konci procesu objednávky presmerovaní na online portál spoločnosti PSA Payment Services Austria GmbH. Tam sa môžete prihlásiť do svojho internetového bankovníctva a iniciovať platbu v náš prospech. To si vyžaduje zadanie vašich prístupových údajov do internetového bankovníctva. Ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov spoločnosťou EPS nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti PSA Payment Services Austria GmbH, Handelskai 92, Gate 2, 1200 Viedeň, Rakúsko.

JCB

Na našej webovej stránke používame poskytovateľa platobných služieb JCB. Poskytovateľom služby je japonská spoločnosť JCB International Ltd. Spoločnosť zodpovedná za európsky región je JCB International (Europe) Ltd Frankfurt Branch (ďalej len JCB), Messeturm 10. OG, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60308 Frankfurt, Nemecko.

Spracovanie údajov vykonáva v podstate spoločnosť JCB. To môže viesť k tomu, že údaje nebudú spracované a uložené anonymne. Okrem toho môžu mať k jednotlivým údajom prístup japonské štátne orgány. Môže sa tiež stať, že tieto údaje budú prepojené s údajmi z prípadných iných služieb JCB, v ktorých máte používateľský účet.

Viac informácií o údajoch spracúvaných prostredníctvom karty Mastercard nájdete v zásadách ochrany osobných údajov na stránke https://www.global.jcb/en/about-us/policy/privacy/.

Cartes Bencaire

Na našej webovej stránke používame poskytovateľa platobných služieb Cartes Bencaire. Poskytovateľom služby je francúzska spoločnosť Groupement d 'Intérêt économique Cartes Bancaires CB, 151 Bis Rue Saint-Honoré 75001 Paris, Francúzsko (ďalej len "CB").

Spracovanie údajov vykonáva v podstate CB. To môže viesť k tomu, že údaje nebudú spracované a uložené anonymne. Okrem toho môžu mať francúzske štátne orgány prístup k jednotlivým údajom. Môže sa tiež stať, že tieto údaje budú prepojené s údajmi z prípadných iných služieb CB, v ktorých máte používateľský účet.

Viac informácií o údajoch spracúvaných prostredníctvom CB nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov na https://www.cartes-bancaires.com/protegezvosdonnees/.

Odmeňovanie v odboroch

Na našej webovej stránke používame poskytovateľa platobných služieb Union Pay. Poskytovateľom služby je čínska spoločnosť UnionPay International Co., Ltd (ďalej len UnionPay). Pre európsky región je to spoločnosť UnionPay International Co, Ltd. , budova B, Poly Plaza, No.6 Dongfang Road, Pudong New District, Šanghaj, Čína.

Spracovanie údajov vykonáva v zásade spoločnosť UnionPay. To môže viesť k tomu, že údaje nebudú spracované a uložené anonymne. Okrem toho môžu mať k jednotlivým údajom prístup čínske štátne orgány. Môže sa tiež stať, že tieto údaje budú prepojené s údajmi z prípadných ďalších služieb UnionPay, v ktorých máte používateľský účet.

Viac informácií o údajoch spracúvaných prostredníctvom UnionPay nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov na https://www.cartes-bancaires.com/protegezvosdonnees/.

Diners

Na našej webovej stránke používame poskytovateľa platobných služieb Diners. Poskytovateľom služby je rakúska spoločnosť Card Complete Service Bank AG. Za európsky región je zodpovedná spoločnosť card complete Service Bank AG, Lassallestraße 3, 1020 Viedeň, Rakúsko.

Elektronický bankový prevod Fínsko

Po výbere platby prostredníctvom online bankingu Fínska budete presmerovaní na stránku s platbami, ktorú prevádzkuje poskytovateľ tretej strany a kde sa zobrazí zoznam dostupných bánk.

Vyberiete si svoju banku a budete vyzvaní, aby ste zadali svoje prihlasovacie údaje do internetového bankovníctva a overili sa rovnako ako pri prihlasovaní do svojho bankového účtu online.

Vyberú si účet, z ktorého chcú vykonať platbu, a sú požiadaní o zadanie jedinečného kódu na potvrdenie platby.

Po dokončení platby budete presmerovaní späť na našu webovú stránku alebo aplikáciu.

Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou JCB nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti JCB International (Europe) Ltd Frankfurt Branch, Messeturm 10th OG, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60308 Frankfurt, Nemecko.

 

Používanie a zverejňovanie údajov

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete napr. pri zadávaní objednávky alebo e-mailom (napr. vaše meno a adresu alebo e-mailovú adresu), nebudeme predávať tretím stranám ani inak uvádzať na trh. Vaše osobné údaje budú spracované len na účely korešpondencie s vami a len na účel, na ktorý ste nám ich poskytli. Na účely spracovania platieb odovzdávame vaše platobné údaje úverovej inštitúcii, ktorá je poverená realizáciou platby.


 Údaje, ktoré sa automaticky zhromažďujú pri návšteve našej webovej stránky, sa používajú len na vyššie uvedené účely. Tieto údaje sa nepoužívajú na žiadne iné účely.

Ubezpečujeme vás, že vaše osobné údaje neposkytneme tretím stranám, pokiaľ nám to neukladá zákonná povinnosť alebo ste nám na to nedali predchádzajúci súhlas.

 

Šifrovanie SSL alebo TLS

Naša webová lokalita používa šifrovanie SSL alebo TLS z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverného obsahu, ako sú objednávky alebo otázky, ktoré nám ako prevádzkovateľovi stránky posielate. Šifrované spojenie spoznáte podľa toho, že adresný riadok prehliadača sa zmení z "http://" na "https://" a podľa symbolu zámku v riadku prehliadača.

Ak je aktivované šifrovanie SSL alebo TLS, údaje, ktoré nám posielate, nemôžu čítať tretie strany.

 

Doba skladovania

Osobné údaje, ktoré nám boli oznámené prostredníctvom našej webovej stránky, sa uchovávajú len do splnenia účelu, na ktorý nám boli zverené. Pokiaľ je potrebné dodržiavať lehoty uchovávania podľa obchodného a daňového práva, doba uchovávania niektorých údajov môže byť až 10 rokov.

 

Práva dotknutých osôb

Pokiaľ ide o osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, ako dotknutá osoba máte voči prevádzkovateľovi v súlade s právnymi ustanoveniami tieto práva:

Právo na odstúpenie od zmluvy

Mnohé operácie spracovania údajov sú možné len s vaším výslovným súhlasom. Ak je spracovanie vašich údajov založené na vašom súhlase, máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním údajov s účinnosťou do budúcnosti v súlade s čl. 7 ODS. 3 GDPR. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonávaného na základe súhlasu do jeho odvolania. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na uchovávanie údajov na účely fakturácie a účtovníctva.

Právo na informácie

Podľa článku 15 GDPR máte právo požiadať nás o potvrdenie, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Ak k takémuto spracúvaniu dochádza, máte právo získať informácie o vašich osobných údajoch, ktoré spracúvame, o účeloch spracúvania, kategóriách spracúvaných osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú vaše údaje poskytnuté, o plánovanej dobe uchovávania alebo kritériách na určenie doby uchovávania, o existencii práva na opravu, vymazanie alebo prístup k vašim osobným údajom. kritériá na určenie doby uchovávania, existenciu práva na opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, námietku proti spracúvaniu, sťažnosť dozornému orgánu, pôvod vašich údajov, ak ich od vás nezískali, existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a prípadne zmysluplné informácie o použitej logike a rozsahu a zamýšľaných účinkoch takéhoto spracúvania, ktoré sa vás týkajú, ako aj vaše právo byť informovaný o tom, aké záruky existujú v súlade s čl. 46 GDPR, ak sa vaše údaje prenášajú do tretích krajín.

Právo na opravu

V súlade s čl. 16 GDPR máte právo kedykoľvek požadovať okamžitú opravu akýchkoľvek nepresných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a/alebo doplnenie neúplných údajov.

Právo na vymazanie

Máte právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov v súlade s čl. 17 GDPR, ak sa uplatní jeden z nasledujúcich dôvodov:

 1. Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
 2. Odvolávate svoj súhlas, na ktorom bolo založené spracovanie podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR a neexistuje žiadny iný právny základ pre spracovanie;
 3. namietate proti spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietate proti spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 GDPR;
 4. Osobné údaje boli spracované nezákonne;
 5. Vymazanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému podliehame;
 6. Osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti so službami informačnej spoločnosti ponúkanými podľa čl. 8 ODS. 1 GDPR;

Toto právo však neexistuje, pokiaľ je spracovanie nevyhnutné:

 1. uplatňovať právo na slobodu prejavu a informácií;
 2. na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo členského štátu, ktoré sa na nás vzťahuje, alebo na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorou sme poverení;
 3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia podľa čl. 9 ods. 2 písm. h) a i) a čl. 9 ODS. 3 GDPR;
 4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 GDPR, pokiaľ je pravdepodobné, že právo dotknutej osoby znemožní alebo vážne poškodí dosiahnutie účelov takéhoto spracúvania, alebo na
  preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak sme zverejnili vaše osobné údaje a sme povinní ich vymazať v súlade s vyššie uvedeným, prijmeme primerané kroky vrátane technických opatrení, aby sme informovali prevádzkovateľov údajov, ktorí spracúvajú osobné údaje, že ste ako dotknutá osoba požiadali o vymazanie všetkých odkazov na vaše osobné údaje alebo ich kópií či replikácií, pričom zohľadníme dostupnú technológiu a náklady na realizáciu.

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo požiadať o obmedzenie spracovania (blokovanie) vašich osobných údajov v súlade s čl. 18 GDPR. Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v tiráži. Právo na obmedzenie spracovania existuje v nasledujúcich prípadoch:

 1. Ak spochybníte správnosť nami uložených osobných údajov, zvyčajne potrebujeme čas na ich overenie. Počas trvania overovania máte právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.
 2. Ak sa spracovanie vašich osobných údajov uskutočnilo/uskutočňuje nezákonne, môžete namiesto vymazania požiadať o obmedzenie spracovania údajov.
 3. Ak už vaše osobné údaje nepotrebujeme, ale vy ich potrebujete na uplatnenie, obhajobu alebo vymáhanie právnych nárokov, máte právo namiesto vymazania požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.
 4. Ak ste podali námietku podľa čl. 21 ods. 1 GDPR, musí sa vykonať vyváženie vašich a našich záujmov. Pokiaľ ešte nebolo určené, čie záujmy prevažujú, máte právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov.

Ak ste obmedzili spracovanie svojich osobných údajov, tieto údaje sa môžu - okrem ich uloženia - spracúvať len s vaším súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu.

Právo na informácie

Ak ste voči nám uplatnili právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania, sme povinní oznámiť všetkým príjemcom, ktorým boli vaše osobné údaje poskytnuté, túto opravu alebo vymazanie údajov alebo obmedzenie spracovania, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. V súlade s čl. 19 GDPR máte právo byť na požiadanie informovaní o týchto príjemcoch.

Právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania

V súlade s článkom 22 GDPR máte právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania, ktoré má právne účinky alebo sa vás podobne významne dotýka.

To neplatí, ak rozhodnutie

 1. je nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi vami a nami,
 2. je povolené právnymi predpismi Únie alebo členských štátov, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovateľa, a tieto právne predpisy obsahujú primerané opatrenia na ochranu vašich práv a slobôd a vašich oprávnených záujmov, alebo
 3. sa vykonáva s vaším výslovným súhlasom.

Rozhodnutia v prípadoch uvedených v písmenách a) až c) však nesmú byť založené na osobitných kategóriách osobných údajov podľa článku 9 ods. 1 GDPR, pokiaľ sa neuplatňuje článok 9 ods. 2 písm. a) alebo g) a neboli prijaté primerané opatrenia na ochranu práv a slobôd a vašich oprávnených záujmov.

V prípadoch uvedených v písmenách a) a c) prijmeme primerané opatrenia na ochranu vašich práv a slobôd a vašich oprávnených záujmov, vrátane prinajmenšom práva na zásah zodpovednej osoby, vyjadrenie vášho názoru a napadnutie rozhodnutia.

Právo na prenosnosť údajov

Ak je spracovanie založené na vašom súhlase podľa čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR alebo čl. 9 ods. 2 písm. a GDPR alebo na základe zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR a vykonáva sa pomocou automatizovaných procesov, máte právo podľa čl. 20 GDPR získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte a preniesť ich inému prevádzkovateľovi alebo požadovať ich prenos inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

Právo na námietku

Pokiaľ pri spracúvaní vašich osobných údajov vychádzame z rovnováhy záujmov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie; to platí aj pre profilovanie založené na tomto ustanovení. Príslušný právny základ, na ktorom sa spracúvanie zakladá, nájdete v tomto vyhlásení o ochrane údajov. Ak vznesiete námietku, nebudeme ďalej spracúvať vaše dotknuté osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo spracúvanie neslúži na účely uplatnenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov (námietka podľa článku 21 ods. 1 GDPR).

Ak sa vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na účely takéhoto marketingu; to platí aj pre profilovanie, pokiaľ súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak vznesiete námietku, vaše osobné údaje sa následne už nebudú používať na účely priamej reklamy (námietka podľa čl. 21 ODS. 2 GDPR).

V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti máte možnosť bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES uplatniť svoje právo namietať prostredníctvom automatizovaných postupov s použitím technických špecifikácií.

Právo odvolať sa na príslušný dozorný orgán podľa čl. 77 GDPR

V prípade porušenia GDPR majú dotknuté osoby právo odvolať sa na dozorný orgán, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, pracoviska alebo miesta údajného porušenia. Právo na odvolanie sa nedotýka žiadneho iného správneho alebo súdneho opravného prostriedku.

Dozorný orgán, ktorý je za nás zodpovedný, je:

Bavorský štátny komisár pre ochranu údajov
PO Box 22 12 19
80502 Mníchov

 Obchodná adresa:
Wagmüllerstraße 18
80538 Mníchov
Nemecko

 Telefón: 089 212672-0
E-mail:
poststelle@datenschutz-bayern.de
 Internet:
https://www.datenschutz-bayern.de/

 

Platnosť a zmena týchto zásad ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa budú uplatňovať od 18. septembra 2023. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť tieto zásady ochrany osobných údajov v súlade s platnými predpismi o ochrane údajov. Môže to byť potrebné napríklad na dosiahnutie súladu s novými právnymi predpismi alebo na zohľadnenie zmien na našej webovej lokalite alebo nových služieb na našej webovej lokalite. Platí verzia dostupná v čase vašej návštevy.

Ak sa tieto zásady ochrany osobných údajov zmenia, máme v úmysle zverejniť zmeny našich zásad ochrany osobných údajov na tejto stránke, aby ste boli plne informovaní o tom, aké osobné údaje zhromažďujeme, ako ich spracúvame a za akých okolností môžu byť zverejnené.