Импресум

si-vignette.com е предложение за интернет услуга:

barely digital GmbH & Co. KG
Konrad-Adenauer-Str. 8
86836 Klosterlechfeld
Germany

Телефон: +49(0)8232 / 76 899 76 - 40
Телефакс: +49(0)8232 / 76 899 76 - 99
Имейл: service@vintrica.com
Уеб сайт: www.si-vignette.com

Вписано в търговския регистърr
Съдебна регистрация: Augsburg District Court
Регистрационен номер: Commercial Register (Part A) 19597

Седалище на Дружеството: Klosterlechfeld, Germany

Идентификационен номер по ДДС: SI97226424Лично отговорен съдружник:

barely digital Verwaltungs-GmbH
Registered office of the company: Klosterlechfeld, Germany

Вписано в търговския регистър
Съдебна регистрация: Augsburg District Court
Регистрационен номер: Commercial Register (Part A) 32769

Управител:
Mr. Tobias Hübner, Mr. Jan Martin Kofoet

Извънсъдебно уреждане на спорове

Информация за уреждане на потребителски спорове съгласно § 36 от Закона за уреждане на потребителските спорове (VSBG):
Ние не участваме в процеса за уреждане на спорове пред арбитражна комисия. Законът за алтернативното уреждане на потребителски спорове изисква обаче да Ви насочим въпреки това към компетентния за Вас орган за уреждане на потребителски спорове:

Общ арбитражен орган за потребители на Центъра за посредничество при разрешаване на спорове рег. сдружение
Straßburger Str. 8
77694 Kehl
Germany
Интернет: www.universalschlichtungsstelle.de

Информация за онлайн уреждане на спорове в съответствие с член 14, т. 1 на Наредбата за ОРС:
Европейската комисия предоставя платформа за извънсъдебно онлайн уреждане на спорове (онлайн OS-платформа), достъпна на адрес www.ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm. Нашия имейл адрес ще намерите на страницата ни в импресум. Ние не сме задължени и готови да участваме в процеса за уреждане на спорове.